policja-bedzie-sie-uczyc-z-antydyskryminacyjnego-podrecznikaPolskie służby mundurowe otrzymały nowy podręcznik, z którego będą uczyć się zachowań antydyskryminacyjnych. Podręcznik „Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji” liczy niemalże 150 stron i zawiera praktyczne porady dla stróżów prawa, aby wiedzieli jak swoim zachowaniem nie urazić wszelkich mniejszości seksualnych, religijnych czy narodowych.

Policjanci będą uczyć się, że nie wolno krytykować zatrudniania kobiet w ich fachu, używać brzydkich wyrazów oraz w jakiej celi umieścić osobę transseksualną.

Poradnik został przygotowany wspólnymi siłami przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Komendę Główną Policji, a zredagowany przez mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza. W prace nad nim zaangażowało się również wiele organizacji pozarządowych, żyjących z walki o prawa wszelakich mniejszości.

W wywiadzie przeprowadzonym przez Mamadou Dioufa z fundacji „Afryka Inaczej”, pan Łaszkiewicz w ten sposób wyjaśnia konieczność powstania książki: „Od drobnych aktów nietolerancji zaczyna się wielkie zło, a żyjemy w społeczeństwie, gdzie dynamika procesów migracyjnych jest coraz bardziej widoczna”.

„Poradnik to swego rodzaju kompendium niezbędne do profesjonalnego wykonywania obowiązków służbowych. Zdarzają się jeszcze przypadki, w których przełożeni tolerują wśród podwładnych na przykład „zły język”. Tymczasem słowa: „pedał”, „asfalt”, „Żydek”, „brudas”, „suczka”, „tirówa”, po prostu muszą zniknąć ze słownika służbowego policjantów” – twierdzi Łaszkiewicz.

Wyznał również, że spory wpływ na treść miały spotkania z pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka w USA. „Tam dyskusja o dyskryminacji, rasizmie, uprzedzeniach jest wciąż bardzo żywa. Filozofia tego poradnika oparta jest na wielu doświadczeniach amerykańskich” – mówił funkcjonariusz.

By dowiedzieć się więcej na temat postaw jakie poradnik będzie kształtował w obrońcach III RP przytoczymy kilka cytatów w, nim zawartych:

– „W przypadku zatrzymania sprawcy przestępstwa, który posiada korzenie afrykańskie, nie powinno się podawać w komunikatach do mediów jego pochodzenia oraz koloru skóry. Jest to zbędne i może prowadzić do uprzedzeń wobec całej społeczności”.

– „Jeśli np. na drzwiach organizacji pozarządowej chroniącej prawa osób LGBT pojawi się napis »Pedały do gazu« albo »Zakaz pedałowania«, wówczas nie mamy do czynienia wyłącznie ze zniszczeniem mienia, lecz musimy dokładnie przyjrzeć się sprawie w kontekście motywu homofobicznego”.

– „Postaraj się wyeliminować ze swojego języka słowo Cygan. Poprawny zwrot to Rom lub Romni (o kobiecie). W dokumentach służbowych posługuj się tylko tymi pojęciami. Słowo Cygan przywołuje wiele stereotypowych skojarzeń. Na temat żadnej mniejszości nie wolno policjantowi lub policjantce wyprowadzać uogólnień”.

– „Zamiast pytania: Jakie jest pani/pana prawdziwe imię i nazwisko? lepiej powiedzieć: Proszę podać dane z dowodu osobistego” (w kontekście przesłuchania osób transpłciowych).

– „W trakcie interwencji policyjnej w meczecie wszelkie czynności powinny być dokonywane w obecności imama lub innej osoby opiekującej się meczetem. Ściąganie butów w meczecie podczas wizyty służbowej (np. podczas oględzin) nie jest obowiązkowe”.

– „Nie używać słowa »islamista«, bo kojarzy się ono z ekstremizmem, fundamentalizmem i zagrożeniem”.

– „Prowadząc czynności wobec prostytutki, pamiętaj, aby traktować ją z godnością i szacunkiem, zwracając się po imieniu i nazwisku”.

Nie wiadomo natomiast czy w poradniku zawarte są sugestie, aby zaprzestać bicia i poniżania ludzi zatrzymanych na komendzie, lub wykazywać się tolerancją w stosunku do takich grup społecznych jak nacjonaliści czy kibice.