tasma-produkcyjnaWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego, dynamikę straciły produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych oraz sprzedaż detaliczna. Choć w ujęciu rocznym oba wskaźniki wzrosły, są one z miesiąca na miesiąc coraz gorsze.

W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 2,3 proc. w porównaniu do podobnych danych z poprzedniego roku, jednak w stosunku do marca b.r. spadła o 8,1 proc. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost w blisko 26 spośród 34 działów przemysłu, jednak spadek dotknął najbardziej dochodowy z nich, a więc związany z artykułami spożywczymi, lecz także z produkcją chemiczną i energią elektryczną.

Dane GUS wskazują, że Polacy zaczęli kupować coraz mniej. Sprzedaż detaliczna w stosunku do kwietnia ub.r. spadła o 1,5 proc., natomiast w bieżącym roku w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 2,1 proc. Największe spadki odnotowano w branżach gazu i paliwa oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

Na podstawie: forsal.pl, wnp.pl