wojwodina autonomia serbiaPowstania Związkowej Republiki Serbii (w oryginale: „Savezna Republika Srbija”) domagają się zwolennicy autonomii Wojwodiny, będącej autonomicznym okręgiem na północy Serbii. Związkowa Republika Serbii miałaby się składać z Wojwodiny oraz Republiki Serbii. Rozmowy na ten temat mają się odbyć podczas Czwartej Konwencji Wojwodińskiej, której termin wstępnie ustalono na 1 kwietnia.

Konwencja odbędzie się w tym roku w Nowym Sadzie (stolicy Wojwodiny), a dokumenty programowe konferencji zostały przedstawione dzisiaj dziennikarzom na spotkaniu z niegdysiejszym wysokim urzędnikiem w Socjalistycznej Federalnej Republice Jugosławii – Żivanem Berisavljeviciem i prezesem pozarządowej organizacji Klub Wojwodiński („Vojvođanski klub”), Dziordziem Suboticiem.

„Wspólną przyszłość na nowych zasadach można budować wyłącznie na pryncypiach równości i równoprawności Serbii i Wojwodiny, a także na zasadach federalizmu i republikanizmu” można przeczytać we wstępie do deklaracji konwencji.

W opinii zwolenników wojwodińskiej autonomii i/lub niezależności, od 1918 roku, kiedy to Wojwodina weszła w skład Królestwa Jugosławii, okręg ów „płaci wysoką cenę za wspólny żywot z Serbią”, poprzez „opóźnianie rozwoju, eksploatację gospodarczą, dyskryminację i uwstecznianie Wojwodiny”. W deklaracji zaś można przeczytać, stwierdzenie iż „Wojwodina znajduje się dzisiaj w położeniu wewnętrznej kolonii Serbii” oraz ostrzeżenie, jakoby „nierównoprawność była źródłem trwałej niestabilności”.

za: vesti-online.com