Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował specjalny list do szefa rządu. Marcin Wiącek ostrzega w nim Mateusza Morawieckiego, że potrzeby mieszkaniowe Ukraińców w Polsce są wciąż niezaspokojone. Sytuacja według RPO może się jeszcze pogorszyć, dlatego ukraińskim przybyszom grozi nawet bezdomność.

W swoim liście Wiącek przypomina o „Narodowym Programie Mieszkaniowym”, przyjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, gdy premierem była jeszcze Beata Szydło. Zakładał on budowę blisko dwóch milionów mieszkań do 2030 roku.

Na razie założenia te nie zostały zrealizowane, co według RPO jest niepokojącym zjawiskiem. Zwłaszcza, że z powodu zbyt małej podaży problem mogą mieć imigranci i uchodźcy z Ukrainy. Już teraz mieszkają oni bowiem „w lokalach o niskim standardzie lub przeludnionych”.

Części Ukraińców ma więc grozić bezdomność, bo z czasem zmniejszać będzie się liczba Polaków udzielających im schronienia we własnych domach i mieszkaniach. Tymczasem w ten sposób schronienie uzyskało około 38 proc. wszystkich uchodźców.

Między innymi z powodu rosnących czynszów i wysokiej inflacji, w najbliższym czasie zwiększyć może się liczba osób o niskich dochodach, którzy według Wiącka będą potrzebowali wsparcia. To także ma być argumentem za bardziej aktywną polityką mieszkaniową państwa.

Na podstawie: strefabiznesu.pl.