nepotyzmRumuńska izba wyższa przyjęła projekt zmian w ustawie o kodeksie karnym. Przewiduje on, że zatrudnianie w administracji państwowej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa, nie będzie uznawane za konflikt interesów.

Senatorowie przyjęli projekt zmian w ubiegłym tygodniu. Przewiduje on wykreślenie zapisu o karze do pięciu lat pozbawienia wolności i zakazu pełnienia funkcji publicznych przez urzędników państwowych, którzy zdecydują się na zatrudnienie członków własnej rodziny. W praktyce oznacza to, że parlamentarzyści, ministrowie, burmistrzowie i urzędnicy wyższego szczebla nie poniosą kary za nepotyzm.

Rumuński Senat przyjął projekt mimo negatywnej opinii, wydanej przez senacką komisję prawną i ministerstwo sprawiedliwości. Krok ten zbiegł się z informacją Krajowego Departamentu Antykorupcyjnego, który poinformował o zatrudnianiu w latach 2008-2012 żon, synów i córek przez blisko 40 parlamentarzystów Izby Deputowanych.

Projekt zmian będzie teraz rozpatrywany przez izbę niższą rumuńskiego parlamentu.

na podstawie: hotnews.ro, money.ro