PlAfrykanerska organizacja społeczna AfriForum w ramach kampanii przeciwko zbrodniom na farmach, będących plagą Południowej Afryki pod rządami Afrykański Kongres Narodowy (ANC), zaadresowała specjalne memorandum wraz z dokumentacją dotyczącą przestępczości do 110 placówek dyplomatycznych i instytucji międzynarodowych.

Celem akcji jest wywarcie dyplomatycznej presji na rząd RPA, aby podjął on skuteczne działanie zapobiegające pladze morderstw na białych rolnikach. Kopie memorandum oraz film obrazujący skalę zjawiska został zaprezentowany także przedstawicielowi prezydenta RPA, Jacoba Zumy. Jak wyjaśnia Ernst Roets z AfriForum, celem kampanii jest zmuszenie władz do potraktowania zbrodni na farmach jako priorytetowego problemu.

Arykanerzy domagają się także powołania specjalnej jednostki mającej wzmocnić bezpieczeństwo terenów wiejskich. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi międzynarodowej na rzeź zamiataną pod dywan przez władze Południowej Afryki. Dokumentacja została przesłana głównie do ambasad i instytucji, które do tej pory w żaden sposób nie angażowały się w działania przeciwko temu palącemu problemowi RPA.

Roets mówi, że jego organizacja upewni się, że placówki do których adresowane było memorandum otrzymały je. Jednocześnie zapowiada zwiększenie nacisku na władze lokalne. Pod koniec miesiąca w ramach akcji opublikowany ma zostać raport dotyczący zbrodni na farmach.