Rosja wyraziła się jednoznacznie krytycznie na temat nielegalnych działań Izraela na Zachodnim Brzegu. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wezwał więc Izrael chociażby do zaprzestania niszczenia palestyńskich domów. Ponadto Rosja nie uważa, aby normalizacja stosunków Izraela z państwami arabskimi była uznawana za drogę do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Szef rosyjskiej dyplomacji wystąpił na konferencji „Morze Śródziemne: Dialog Rzymski”. W jej trakcie stwierdził, że państwo syjonistyczne powinno zaprzestać podejmowania jednostronnych działań na palestyńskich terytoriach okupowanych. Ławrow potępił zwłaszcza nagminne niszczenie palestyńskich domów na anektowanych terytoriach. Nielegalne osadnictwo nie pomaga bowiem w rozwiązaniu konfliktu.

Podobnie ma być zresztą z ostatnimi przypadkami normalizacji stosunków między Izraelem a państwami arabskimi. Moskwa ma bacznie przyglądać się temu procesowi, jednak krytykuje jego traktowanie jako substytutu rozwiązania problemu palestyńskiego na drodze prawa międzynarodowego. Z tego powodu Rosja opowiada się za skonsolidowaniem międzynarodowych wysiłków w zakresie wznowienia rozmów izraelsko-palestyńskich.

W środę Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło pięć projektów rezolucji, które potępiają ostatnie działania syjonistów. Izrael jest w nich krytykowany zwłaszcza za budowę nielegalnych osiedli, okupowanie syryjskiej części Wzgórz Golan czy za dokonywanie różnego rodzaju prowokacji.

Na podstawie: hispantv.com, tass.com, reuters.com.