apl240 168Gdy rządy większości państw w Europie, w tym i Polski, nie robią nic, by powstrzymać napływające fale imigrantów, a wręcz przeciwnie – otwierają granice, czym zapraszają następnych, pozostaje nam tylko sprzeciw wobec tak prowadzonej polityki.

Gdy Polacy żyją w ubóstwie, gdy polskie dzieci są niedożywione, gdy w kraju panuje bezrobocie, sprowadza się obcych kulturowo ludzi, z którymi będą tylko problemy. Ludzi, na których będzie trzeba wyłożyć określone pieniądze, pieniądze, które powinny przypaść nam, Polakom, a nie obcym.

Słynne obrazki z państw zachodu Europy są znane nam już od lat, multikulturalizm nie sprawdza się, powstają dzielnice, gdzie przestaje obowiązywać prawo, a społeczności przybyszów wprowadzają swe chore zasady. Zasady, które są nam wrogie i które uderzają w podstawowe prawa naszej cywilizacji. Naszym wrogiem jest także fałszywie rozumiany humanitaryzm europejskich elit i rządów, którego powodem jest głupota, i brak umiejętności wyciągania wniosków z historii.

Fala uchodźców, a raczej imigrantów ekonomicznych (no bo nie możemy przyjąć, że to uchodźcy, to po prostu zwykli tchórze, którzy bali się podnieść broń w obronie własnego narodu i walczyć o swój byt) nie powstała znikąd. To zniszczenie przez USA, NATO i Izrael, Iraku, Syrii, czy Libii, a także destabilizacja spowodowana Arabską Wiosną na Bliskim Wschodzie, jak również powstanie zbrodniczego tworu, jakim jest ISIS, spowodowało spadek poziomu życia i emigrację do krajów Europy, imigrację zarobkową. Oczywiście kosztem nas, naszych państw, naszych bezrobotnych, i naszej kultury, która z islamem, jako czymś wrogim europejskiej cywilizacji, nie ma nic wspólnego. Ten, kto nie walczy o swoje prawa i wolność, tam gdzie mieszka, a chce przyjść na gotowe, nie zasługuje na to, jest zwykłym pasożytem. Dlatego mówimy nie jakimkolwiek imigrantom, to nasz dom, nie ich, to nasza kultura i nasz dorobek, nie pozwólmy go zniszczyć.

Na pikiecie obowiązuje zakaz eksponowania symboli partii politycznych i komitetów wyborczych.

Wydarzenie na FB: facebook.com/events/989655461091374

imigranc2i-radom