MuslimNowe badania przewidują, że muzułmańska populacja świata odnotuje wzrost dwukrotnie większy od populacji niemuzułmańskiej. W ciągu dwudziestu lat muzułmanie mają stanowić ¼ światowej populacji.

Badania przeprowadzone przez Pew Forum on Religion and Public Life przewidują 1,5% wzrost liczby muzułmanów w ciągu najbliższych dwóch lat, przy 0,7% wzroście nieislamskich mieszkańców świata. Raport Pew Forum zatytułowany „Przyszłość światowej populacji muzułmańskiej”, mówi o ludności muzułmańskiej stanowiącej 26,4% populacji świata w 2030 roku. Wtedy wynosić ma ona 8,3 miliarda ludzi. Badania prognozują, że w tym czasie więcej niż 6 na 10 wyznawców islamu będzie żyło w regionie Azji i Pacyfiku, zaś Pakistan zastąpi Indonezje na pierwszym miejscu najbardziej zaludnionych krajów muzułmańskich.

Według raportu populacja islamska w USA ma podwoić swoją liczbę, która osiągnie 6,2 miliona osób. Pew Forum podkreśla, że mimo iż populacja muzułmańska jest najszybciej rosnącą społecznością religijną świata to odnotowała ona lekkie spowolnienie w ostatnich latach. Dziś wyznawcy Mahometa stanowią 23,4% spośród 6,9 miliarda mieszkańców Ziemi.