Po raz pierwszy w naszym kraju przeprowadzono badania, które miały na celu określenie liczby ofiar śmiertelnych ubóstwa energetycznego. Przez całe 2017 rok, z powodu niemożności opłacenia rachunków za ogrzewanie, miało więc umrzeć łącznie 35,046 osób. Koszty związane z przedwczesną śmiercią takich osób wyniosły przy tym blisko 213 miliardów złotych.

Instytut Badań Strukturalnych w swoim najnowszym raporcie o ubóstwie energetycznym wyliczył, że objętych jest nim blisko 12 proc. populacji Polski, zaś wynik ten uzyskano dzięki wskaźnikowi WK-ND. Tym samym gospodarstwo domowe może zostać zaklasyfikowane jako ubogie energetycznie, kiedy jednocześnie spełnia dwa kryteria, a więc posiada wysokie hipotetyczne wydatki na energię oraz niskie dochody.

Powyższe kryteria spełnia tym obecnie 4,6 mln Polaków, przy czym nie są to wyłącznie osoby ubogie pod względem dochodów. Blisko 2,1 mln Polaków jest bowiem uboga energetycznie, choć jednocześnie nie doświadcza ubóstwa dochodowego. Ponadto liczba takich osób systematycznie spada, choć wciąż najbardziej zagrożone takim problemem są zwłaszcza osoby mieszkające na wsi oraz mieszkańcy kamienic zbudowanych jeszcze przed wojną.

Mieszkania ogrzane w niewystarczającym stopniu sprzyjają więc rozwojowi chorób układu oddechowego, układu krążenia, alergiom, zaburzeniom hormonalnym oraz problemom psychicznym. W skrajnych przypadkach prowadzą natomiast do śmierci, dlatego w 2017 roku z powodu ubóstwa energetycznego zmarło dokładnie 35,046 osób. Wśród nich najwięcej było mężczyzn, lecz różnica między nimi a kobietami była pod tym względem niewielka.

Jednocześnie przedwczesna śmierć generuje dodatkowe koszty. „„Przyjmując za koszt utraconego przedwcześnie życia wskaźnik, którym posłużono się w raporcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a więc 1,57 mln euro, okazuje się, że koszt zgonów spowodowanych zimnem w Polsce wynosi około 54 mld euro, czyli ponad 213 mld złotych, zakładając jednak, że wszystkie zgony spowodowane zimnem miały charakter przedwczesny, a jeden taki zgon równa się kilkunastu latom życia” – czytamy więc w raporcie IBS.

Na podstawie: gazetaprawna.pl.