Przeprowadzony na zlecenie „Newsweeka” sondaż dotyczący stosunku Polaków do Unii Europejskiej jasno wskazuje, że nasze społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na opuszczenie unijnych struktur. Takie rozwiązanie popiera jak na razie niecałe 30 procent respondentów, natomiast przeciwnego zdania jest 47 procent, przy czym liczba zwolenników „Polexitu” wzrosłaby w przypadku nałożenia przez Brukselę sankcji na nasz kraj.

Badanie w sprawie stosunku Polaków do UE przeprowadzono w styczniu oraz marcu na losowej próbie 50 tysięcy Polaków. Według sondażu zleconego przez „Newsweek”, blisko 29,81 proc. badanych opowiada się za opuszczeniem unijnych struktur przez nasz kraj, a przeciwnych temu rozwiązaniu jest  47,37 proc. respondentów. Wysoki jest jednak odsetek osób niezdecydowanych, bo wyrobionej opinii na ten temat nie ma obecnie 22,82 proc. Polaków.

Odsetek przeciwników Brukseli wzrósłby jednak, jeśli zdecydowałaby się ona na przyjęcie sankcji wymierzonych w nasz kraj, ponieważ wówczas opuszczenie struktur UE poparłoby 32,05 proc. respondentów. Dostosowanie się do unijnych wymagań w takim wypadku postuluje z kolei 28,55 proc. badanych, natomiast niepodejmowanie działań poparłoby 13,15 proc. Opinii w tej sprawie nie posiada z kolei 26,25 proc. naszych rodaków.

Autorzy badania twierdzą przy tym, że wysoki odsetek zwolenników opuszczenia UE wiąże się z pozytywnym odbiorem polityki zagranicznej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywnie ocenia ją bowiem 41,79 proc. ankietowanych, źle 32,19 proc., z kolei neutralną ocenę wydaje jej 26,02 proc. badanych.

Na podstawie: rp.pl.