ujawniono-rzeczywista-skale-bezrobociaGłówny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący liczby Polaków pozbawionych zatrudnienia. Według zgromadzonych danych wynika, że stopa bezrobocia dynamicznie wzrosła z 13,4% w grudniu 2013 do 14% na koniec stycznia 2014 roku.

Oficjalna liczba bezrobotnych pod koniec ubiegłego miesiąca wynosiła 2 miliony i 260 tysięcy. W ujęciu miesięcznym oznacza to, iż zwiększyła się aż o 102 tysiące osób, które straciły zatrudnienie. Raport GUS stwierdza ogólnie, że stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach.

Dramatycznie wysoka stopa bezrobocia utrzymuje się niezmiennie w województwie warmińsko-mazurskim, w którym wynosi ona 22,4%, nieco lepiej jest w województwie kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, gdzie wynosi odpowiednio 18,8% i 18,7%. W województwach, które mogą się poszczycić najniższą stopą bezrobocia sytuacja i tak wygląda fatalnie. W województwie wielkopolskim wynosi ona 10%, zaś w mazowieckim 11,4%, natomiast w województwie śląskim 11,7%.

Prognozy pozbawione są optymistycznych scenariuszy dla rynku pracy. 232 zakłady ogłosiły do końca stycznia, że planują zwolnienie kolejnych 24,5 tysięcy pracowników.

na podstawie: PAP