PapieżPodczas środowego spotkania z najwyższymi przedstawicielami syjonistycznej organizacji Liga Przeciwko Zniesławieniu (ADL), papież Benedykt XIV zapewnił ich o swoim poparciu dla ich działalności. Delegację ADL stanowili m.in. jej dyrektor Abraham Foxman, Robert G. Sugarman oraz rabin Eric Grunberg, przewodniczący ADL ds. stosunków międzywyznaniowych. „- Dziękuje wam za to co robicie. Jest to bardzo ważne” – powiedział papież do liderów ADL. Spytany przez nich czy nadal będzie potępiał antysemityzm odpowiedział: „- Będę. Wiecie że będę”.
Foxman podczas spotkania zwrócił uwagę na „rosnące zagrożenia z jakimi boryka się Izrael”, wśród których wymienił dążenie społeczności międzynarodowej do izolacji tego państwa. Poprosił on papieża o użycie moralnego autorytetu Kościoła Katolickiego do zapobiegania zjawisku izolacji Izraela. Benedykt XIV obiecał poparcie tej sprawy. Delegacja ADL po wizycie w Londynie i Paryżu odbywa spotkania z kościelnymi oficjelami oraz politykami we Włoszech. W Watykanie poruszane są m.in. „antysemickie” wystąpienia katolickich księży i biskupów. Liga Przeciwko Zniesławieniu za cel stawia sobie ochronę interesów społeczności żydowskich na całym świecie oraz obronę dobrego wizerunku Izraela. Sztandarowym hasłem organizacji jest walka z antysemityzmem, rasizmem i bigoterią, pod którymi rozumuje ona np. krytykę zbrodni popełnianych przez Izrael. Jest silnym lobby syjonistycznym, popierającym działania władz tego kraju w stosunku do okupowanej Palestyny i jej mieszkańców.

Zajmuje się również lobbowaniem na rzecz „prawa antydyskryminacyjnego” w USA i innych krajach. Jej przedstawiciele składali projekty ustaw dotyczących tzw. mowy nienawiści (hate speech), których założeniem jest pozbawienie możliwości krytyki mniejszości i maksymalne ograniczenie wolności słowa. Radykalizm ADL w tych działaniach i skrajność proponowanych przez nich rozwiązań prawnych budziły ogromne kontrowersje w USA. Jako wpływowa organizacja występuje ona również w roli doradców rządów odnośnie coraz bardziej rygorystycznych ustaw dotyczących zwalczania niepokornych organizacji i obywateli.
Poparcie papieża dla organizacji lobbującej na rzecz polityki Izraela, na którego koncie ciążą zbrodnie przeciwko ludzkości może dziwić zwłaszcza w świetle zdecydowanej krytyki Watykanu wobec działań Francji odnośnie głośnych deportacji kryminogennego elementu romskiego. Podziękowania papieża za pracę, którą wykonuje ADL zdziwią jeszcze bardziej ze względu na fakt, iż organizacja ta jest mocno zaangażowana w promocje homoseksualizmu i atakowania oponentów homoseksualnego lobby.