newkapMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej pracuje nad nowym projektem, który ma dać nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas kontroli mogłaby ona nakazać pracodawcy zatrudnienie pracownika na etat, jeśli wymagają tego przepisy.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej, że jego resort rozważa zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy, zgodne z zapowiadaną przez PiS walką z umowami śmieciowymi. Inspektor mógłby wydawać decyzję administracyjną, dotyczącą zmiany charakteru umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, jeśli dotychczasowa forma zatrudnienia nie odpowiada charakterowi stosunku pracy. Tym samym niepotrzebne byłoby kierowanie sprawy do sądu.

W ubiegłym roku PIP nałożyło 689 mandatów i 558 ustnych upomnień. Inspektorzy mogą wnioskować do sądu o ukaranie nieuczciwych pracodawców, który może orzec karę najwyżej 30 tys. złotych.

Na podstawie: money.pl.