Obywatelska inicjatywa Odporuj (Sprzeciwiaj się) została powołana przed kilkoma miesiącami jako reakcja na wciąż pogłębiający się problem korupcji w czeskim rządzie oraz represje polityczne, których ofiarami padają działacze nacjonalistyczni. Inicjatywa ta ma za zadanie monitorowanie kryminalnej działalności rządzących i informowanie o niej szerszych kręgów społeczeństwa. Na jej blogu stale pojawiają się artykuły dotyczące politycznej rzeczywistości w Czechach i towarzyszącemu jej łamaniu praw człowieka.
Na potrzeby portalu Autonom.pl przedstawiamy przełożone na język polski oświadczenie w sprawie kolejnego zatrzymania działaczy Dělnickej strany, które miało miejsce w ostatnią środę.

 

 

Oświadczenie inicjatywy obywatelskiej Odporuj wobec kolejnych działań policyjnych przeciw członkom DS.

Trzynasty stycznia zapisze się w porewolucyjnej historii Republiki Czeskiej mocno „niekoszernym” pismem. Kolejne akcje policyjne przeciwko członkom Delnickiej strany to jednoznacznie wielki minus dla demokratycznego społeczeństwa.

Trzecia już z kolei policyjna akcja przeciw politycznie niepoprawnym działaczom ogarnęła republikę w środę. Znów zaczęto debatować o tym, czy rzeczywiście jest to z powodu społecznego zagrożenia stwarzanego przez zatrzymanych, czy może jest to tylko sprawa likwidacji DS celowo skierowana przez państwo do Sądu najwyższego, która w tym samym czasie toczy się w Brnie.


Inicjatywa obywatelska Odporuj wszystkie trzy akcje traktuje jako z góry przygotowaną strategię władzy komunisty Jana Fishera, który stara się nazifikacją odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów czeskiego społeczeństwa, w tym problemów w aparacie państwowym. Tandetne obwinianie młodych ludzi o propagowanie nazizmu całkiem nieźle funkcjonuje – strony gazet zalewają materiały z interwencji policji, materiały na temat konfiskaty encyklopedii o Hitlerze i Holokauście (tym żydowskim).

Rozkradanie majątku państwowego, sprzeniewierzanie pieniędzy podatników i całe to czeskie polityczne eldorado jest oczywiście problemem tak małym, że w ogóle nie zwróciło uwagi policji. Dlaczego nie przeprowadzono rewizji w domach oszustów z afery pilzneńskiej, z afery Opencard, z afery poboru opłat drogowych, z afery Gripena, czy z afery ostrawskich baronów węglowych…?


Minister spraw wewnętrznych Pecina pod dozorem komunistów nieustannie odwołuje się do poszukiwania nowych koncepcji przeciwko korupcji politycznej, lecz w tym kierunku proponuje tylko rozwiązania w rodzaju agentów prowokatorów i zwiększenia uprawnień urzędów państwowych. Tymczasem urzędując zdołał jedynie podpisać strategię w walce przeciw ekstremistom, którą przedstawił słowami „przeciw ekstremizmowi wszelkimi środkami” (a więc i tymi nielegalnymi). Strategia jest jednak stosowana tylko na tym nielegalnym poziomie i z trudnością doczeka się poziomu legalnego. Niekompetencja? Nie, polityczna poprawność. Według niej to logiczne: ekstremizm jest przecież niebezpieczniejszy niż korupcja i miliardowe kradzieże.

Nie zgadzamy się z postępowaniem Rządu Republiki Czeskiej, nie zgadzamy się z nieczystą grą UOOZ [oddziały antyterrorystyczne – przyp. red.] i Policji Republiki Czeskiej, nie zgadzamy się z niemoralnym nadużywaniem uprawnień urzędników państwowych i jesteśmy przeciw wtrącaniu młodych ludzi do więzień za ich polityczne poglądy! Inicjatywa Odporuj staje po stronie sprawiedliwości.

 

 

Oryginał tutaj: http://odporuj.org/2010/01/13/vyjadreni-obcanske-iniciativy-odporuj-k-dalsim-policejnim-raziim-proti-clenum-ds/.