smackbanFrancja została skrytykowana przez ONZ za nie wprowadzenie pełnego zakazu kar cielesnych dla dzieci. Obok oburzenia ONZ na „klapsy” znalazło się też skandaliczne, zdaniem organizacji, traktowanie mieszkających we Francji Cyganów (francuskie władze zlikwidowały wiele nielegalnych obozowisk cygańskich).

Raport ONZ-owskiej agencji ds. praw dzieci (Komisja Praw Dziecka) po przeanalizowaniu sytuacji we Francji stwierdziła, że kraj ten powinien całkowicie zakazać kar cielesnych nie tylko w szkołach, miejscach opieki ale także wewnątrz rodziny. Specjaliści ONZ napisali w raporcie, że żadna kara cielesna nie jest dopuszczalna, jest ona zawsze krzywdząca i poniżająca. Zaniepokojenie ekspertów wywołało także traktowanie dzieci niepełnosprawnych w ośrodkach opiekującymi się nimi.

Raport nie pominął także spraw dzieci tzw. uchodźców czyli nielegalnych imigrantów masowo zalewających Francję. Członkini komisji Hynd Ayoubi Idrissi jest zaniepokojona szczególnie dziećmi przebywającymi w obozie imigrantów w Calais, gdzie tysiące przybyszów koczuje w nadziei na dostanie się do Wielkiej Brytanii. Powiedziała ona, że Francja powinna otoczyć szczególną troską dzieci imigrantów.

Na konferencji prasowej powiedziała, że pomimo tego, że Francja podjęła kroki na rzecz nie przetrzymywania dzieci imigrantów w tzw. areszcie administracyjnym, nadal istnieją luki pomiędzy teorią a praktyką. Powiedziała, że nie wszystkie dzieci mają dostęp do opiekuna podczas przechodzenia procesów administracyjnych.

Komisja szczególnie martwi się także o dzieci cygańskie, które jej zdaniem są „stygmatyzowane i dyskryminowane”. Dzieci przebywające w obozowiskach cygańskich są często wykorzystywane do przestępstw, kradzieży czy włamań. Komisja skrytykowała także likwidacje cygańskich obozowisk bez zapewnienia im alternatywnych miejsc zamieszkania.

Raport ukazał się kilka dni po tym jak francuska policja zlikwidowała cygański obóz na nieczynnej stacji kolejowej pod Paryżem, gdzie Cyganie koczowali od czerwca zeszłego roku. Z kolei Rada Europy nazwała takie działania „polityką masowych wypędzeń”.

na podstawie: thelocal.fr