odciski palców prawoJak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, pobieranie od pracowników linii papilarnych w celu kontrolowania czasu pracy jest niezgodne z prawem. Praktyki takie zakwestionował generalny inspektor ochrony danych osobowych, w związku z wprowadzeniem takiej praktyki w jednym z urzędów skarbowych.

Pracownikom dano do wyboru – czas pracy może być kontrolowany za pomocą kart magnetycznych bądź linii papilarnych. Co prawda wszyscy wybrali to drugie, jednak jak się okazuje, według GIODO jest to niezgodne z art. 221 kodeksu pracy – przetwarzanie danych płynących z linii papilarnych nie jest dozwolone w żadnym przypadku. Artykuł przewiduje skończony zakres danych, jakich może od pracownika wymagać pracodawca (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania itd.), jednak nie ma mowy o liniach papilarnych.

Z kolei naczelnik wspomnianego urzędu powoływał się na dobrowolność i zgodę wszystkich pracowników na wykorzystanie tego rodzaju danych. Według Najwyższego Sądu Administracyjnego zakres danych przewidzianych przez artykuł 221 nie może być rozszerzany. NSA argumentował swoją decyzję również „brakiem równowagi w relacji pracodawca-pracownik”, co ma rzutować na wątpliwość dobrowolności w wyrażeniu zgody na pobranie linii papilarnych. Za decyzją Sądu stoi również „zasada adekwatności”, będąca elementem prawa unijnego. Wynika z niej obowiązek przetwarzania danych osobowych w sposób odpowiedni do celów, w jakich owe dane zostały zgromadzone.

 

na podstawie: PAP


Zobacz również:

Pobieranie odcisków palców przez firmy jest nielegalne