Konferencja prasowa AENMSojusz Europejskich Partii Narodowych (Alliance of European National Movements – AENM) wzbogacił się o reprezentantów kolejnych dwóch krajów. Do grona partii, które postawiły sobie za cel walkę o europejską kulturę i opór wobec hegemonii Unii Europejskiej dołączyła portugalska Partido Nacional Renowado oraz szwedzka Nationaldemokraterna. Wiadomość tę podał sekretarz generalny AENM Valerio Cignetti podczas zeszłotygodniowego kongresu w Strasburgu.
Spotkanie zatwierdziło również kierownictwo sojuszu któremu przewodniczy Bruno Gollnish. Zastępcą jest Nick Griffin, skarbnikiem Bleats Kovacs a sekretarzem Cignetti. Przystąpienie do sojuszu dwóch nowych członków oznacza, że jego skład na dzień dzisiejszy tworzą: francuski Front Narodowy, węgierski Jobbik, włoska Fiamma Tricolore, Brytyjska Partia Narodowa, ukraińska Svoboda, hiszpańska Movimento Social Republicano, Front Narodowy Belgii, portugalska Partido Nacional Renovado oraz szwedzka Nationaldemokraterna. Wspólnym stanowiskiem skupionych w sojuszy partii jest „tworzenie Europy wolnych, niezależnych i równych narodów w ramach konfederacji suwerennych państw narodowych, powstrzymywanie się od ingerencji w decyzje podjęte przez niepodległe państwa”.

Deklaracja odrzuca również koncepcje tworzenia scentralizowanego europejskiego superpaństwa. Ponadto AENM obstaje za promocją wolności, godności i równych praw każdego obywatela oraz sprzeciwia się wszelkim formom totalitaryzmu. Wzywa również do pokojowego i humanitarnego rozwiązania problemu masowej imigracji m.in. poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy mającej na celu wspieranie rozwoju i samowystarczalności krajów Trzeciego Świata. AENM wzywa też do prowadzenia silnej polityki prorodzinnej mającej na celu rozwiązanie problemu deficytu demograficznego w Europie oraz promowania tradycyjnych wartości w społeczeństwie.
Jak mówi deklaracja, polityka AENM ma na celu zachowanie różnorodności Europy wynikającej z naszych różnych tożsamości narodowych, odmiennych języków i rdzennych kultur.