PutinNiedawno utworzona w Rosji Prezydencka Rada Stosunków Międzyetnicznych formuje mobilne grupy, których zadaniem będzie „zapobieganie konfliktom na tle etnicznym”. Jak podaje dziennik Izvestia, na razie uformowano pięć takich grup.

Grupy te składać się będą z pracowników Rady oraz zapraszanych do współpracy „specjalistów”. Każda z tych grup ma być odpowiedzialna za konkretny obszar działań obejmujący imigrację, „normowanie stosunków międzyetnicznych” oraz stanowienie prawa. Grupa odpowiedzialna za „normowanie stosunków” będzie więc zjawiać się na miejscu konfliktów, oceniać jak do nich doszło, co spowodowało konflikt. Kolejna grupa przygotuje następnie środki prawne do zapobiegania tymże konfliktom. Zajmować się będzie także programami rozszerzającymi zakres działań.

Rządowi opiekunowie powołanej Rady mówią, że w pracach tych zespołów uczestniczyć będą psychologowie, socjologowie, etycy, filozofowie oraz analitycy polityczni. Nie obędzie się prawdopodobnie bez udziału tzw. „zawodowych antyfaszystów”, czyli członków organizacji zajmujących się na codzień tzw. „walką z faszyzmem”, sponsorowanych przez władzę i instytucje międzynarodowe jako NGO.

Rosyjskie władze planują także, do końca tego roku, powołanie specjalnego rzecznika do spraw etnicznych. Rada została powołana dekretem Władimira Putina. Jest on również szefem tej nowej instytucji, która w zeszłym tygodniu odbyła pierwszy zjazd w Sarańsku. Na otwarciu prezydent Rosjii powiedział, że rada ma stać się forum dyskusyjnym na tematy etniczne, nie wykluczającym ale analizującym naturalnie konkurencyjne propozycje i pomysły konkretnych grup – z wyjątkiem tych, które określił mianem „rażąco ekstremistycznych”.