Niemiecka Federalna Agencja Pracy ostrzega przed skutkami masowego napływu uchodźców z Ukrainy. Już teraz prawie połowę bezrobotnych za naszą zachodnią granicą stanowią osoby z pochodzeniem imigracyjnym, natomiast kolejnych kilkaset tysięcy Ukraińców będzie poważnym obciążeniem dla tamtejszego systemu świadczeń społecznych.

Niedzielne wydanie liberalnego dziennika „Die Welt” dotarło do poufnych wyliczeń przygotowanych przez Federalną Agencję Pracy. Niemiecka instytucja szacuje więc, że do końca bieżącego roku do urzędów pracy trafi blisko 746 tysięcy Ukraińców w wieku produkcyjnym. Tylko w najbliższych tygodniach ma być ich blisko 410 tysięcy.

Osoby te będą uprawnione do otrzymywania świadczeń społecznych dla osób nieposiadających zatrudnienia lub ubiegających się o udzielenie azylu. Odpowiednie rozwiązania prawne dotyczące tej kwestii zaczęły już zresztą obowiązywać od 1 czerwca.

Agencja zauważa, że jeszcze przed przybyciem ukraińskich uchodźców, a dokładniej w grudniu ubiegłego roku, osoby pochodzenia imigracyjnego stanowiły blisko 47 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Ukraińcy zwiększą zaś ich odsetek do poziomu 50 proc.

Na podstawie: dw.com, welt.de, praca.interia.pl.