Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu, wszystkie kluby parlamentarne (PO, PiS, PSL, SLD) zapowiedziały swoje poparcie dla projektu zakładającego objęcie abolicją nielegalnych imigrantów, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie od 2007 roku.

Stosowna ustawa wejdzie w życie na początku przyszłego roku. Oznacza to, że nielegalnie przebywającym na terenie Polski imigrantom nie tylko zalegalizuje się pobyt, lecz także znacznie ułatwi zdobycie pracy i miejsca zamieszkania. Projekt zakłada również zwiększenie nakładów finansowych na całkowite pokrycie kosztów edukacji dzieci imigrantów, z których te korzystać będą mogły bezpłatnie.

„- Ta legalizacja wynika przede wszystkim z potrzeb społecznych i jest odpowiedzią na wielokrotne postulaty organizacji pozarządowych i kręgów parlamentarnych” – powiedziała Danuta Rutkowska z Platformy Obywatelskiej. Z kolei Piotr Polak z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do projektu z dozą nieufności, pytając, „czy w ramach relokacji i przesiedleń nie sprowadzimy do Polski zagrożenia choćby terrorystycznego”. Obawy posła Polaka nie przeszkodziły jednak pozostałym posłom PiS w poparciu rzeczonego projektu.

Oprócz imigrantów, którzy potwierdzą swój nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, o abolicję będą mogli również wystąpić cudzoziemcy, wobec których od 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. Cudzoziemiec korzystający z abolicji będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na 2 lata. W tym czasie będzie mógł podjąć pracę bez zezwolenia. Aby zalegalizować pobyt, nie będzie musiał wykazać się posiadaniem wystarczających środków utrzymania.

Z poprzednich abolicji, które miały miejsce w 2003 i 2007 roku skorzystało łącznie 4,6 tysięcy imigrantów. Obecne przepisy projektu abolicji są od nich bardziej liberalne – wówczas trzeba było wykazać, że przebywa się w Polsce 10 lat, przedłożyć tytuł do zajmowanego lokalu, a także mieć pozwolenie na pracę.

Zdaniem szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Rafała Rogali, obecnie w Polsce przebywa około 97 tysięcy imigrantów. Według wyliczeń urzędu, od 50 do 70 tys. jest tutaj nielegalnie.

 

na podstawie: PAP, Gazeta Prawna