richbastard Jak podaje „Rzeczpospolita”, policja opublikowała statystyki dotyczące przestępstw popełnionych w 2013 roku. Wynika z nich, że w Polsce stale spada liczba kradzieży czy napadów, jest jednak coraz więcej przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym.

Według danych Komendy Głównej Policji, w zeszłym roku w Polsce popełniono 1 063 906 przestępstw – o 55 tysięcy mniej niż w 2012 roku. O blisko 70 tysięcy (czyli o 9%) zmniejszyła się liczba czynów kryminalnych, których było około 711 tysięcy. Spadła przede wszystkim liczna kradzieży, napadów, rozbojów, wymuszeń, bójek i pobić.

Wzrosła natomiast liczba spraw korupcyjnych, rzekomo dzięki większej wykrywalności przestępstw tego typu przez policję. W roku 2013 doszło do ponad 18 tysięcy takich czynów, co stanowi wzrost o blisko 70% w stosunku do 2012 roku. Liczba przestępstw gospodarczych wyniosła 154 tysiące czyli o 13 tysięcy więcej w porównaniu do roku wcześniejszego.

na podstawie: rp.pl