Najnowsze badanie CBOS-u wskazuje na radykalną zmianę nastrojów politycznych wśród młodzieży. Największa w historii pomiarów liczba osób w wieku od 18 do 24 lat deklaruje więc poglądy lewicowe. Dodatkowo tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ich odsetek zwiększył się blisko dwukrotnie.

Sporządzony przez CBOS wykres ilustruje zmianę w poglądach młodych Polaków na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. W latach 1990-1991 odsetek młodzieży deklarującej swoją lewicowość zmniejszył się o blisko połowę z 29 do 14 pkt. proc. Od tamtego czasu wskaźnik ten stale się zmniejszał, tylko w latach 1994-1995 i 2000-2001 zyskując szczyt popularności rzędu 25 proc.

Tak naprawdę przez ostatnich trzydzieści lat stale ubywało Polaków w wieku 18-24 lat deklarujących lewicowe poglądy. Na ogół w dorocznym badaniu tylko 10-15 proc. młodzieży przyznawała się do sympatii z tym nurtem politycznym. Niewielki wzrost można było zaobserwować ponownie w 2017 roku. Wówczas odsetek ten wyniósł około 17 proc.

Od tamtego czasu stale jednak rośnie. W najnowszym sondażu wyniósł już 30 proc., co oznacza dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ośrodek badań opinii publicznej zauważa, że to najwyższy odsetek od początku ankiety. Pierwszy raz od 20 lat liczba młodych deklarujących lewicowe poglądy jest większa od opowiadających się za prawicą. Swoje prawicowe sympatie deklaruje tylko 27 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat.

Sam odsetek prawicowców wśród młodych Polaków nigdy znacząco się nie zmieniał. W 2017 roku osiągnął on apogeum. Wówczas przywiązanie do tego nurtu politycznego deklarowało 32 pkt. proc. ankietowanych. Warto podkreślić, że latach 2019-2020 odsetek zwolenników prawicy wśród 18-24-latków wzrósł z 23 do wspomnianych już 27 pkt. proc.

Na podstawie: rp.pl.