Urząd ds. Cudzoziemców, który zajmuje się m.in. prawami imigrantów w Polsce, w najbliższych dniach zamierza rozpocząć dużą kampanię informacyjną w mediach mającą na celu poszerzenie wiedzy dot. abolicji dla nielegalnych imigrantów, wchodzącej w życie na początku przyszłego roku.

W ramach kampanii kolportowane będą ulotki, broszury i plakaty; publikowane będą także ogłoszenia w mediach. W najbliższych dniach w wagonach warszawskiego metra, a także w tramwajach i autobusach w całym kraju pojawią się plakaty na temat abolicji. W przyszłym tygodniu nakręcone zostaną spoty telewizyjne i radiowe.

Projekt zakładający objęcie abolicją nielegalnych imigrantów, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie od 2007 roku, został poparty przez wszystkie ówczesne kluby parlamentarne (PO, PiS, PSL, SLD) w lipcu br. O sprawie szerzej pisaliśmy tutaj.

Planujący kampanię promocyjną Urząd ds. Cudzoziemców poinformował również, że według jego ostatnich wyliczeń na terenie Polski przebywa około 97 tys. cudzoziemców, z czego 70-80 tys. jest tutaj nielegalnie.

na podstawie: PAP