Zapraszamy do zapoznania się z manifestem francuskiej organizacji L’autre Jeunesse (Inna Młodzież), który został już przetłumaczony na kilka języków (m.in. niemiecki, włoski, hiszpański…), gdyż w tych zaledwie kilku puntkach skupia wiele wartościowych spostrzeżeń. Można wręcz pokusić się na stwierdzenie, iż manifest ten, po drobnych ulepszeniach, może stać się manifestem nie tylko francuskich nacjonalistów, lecz całej europejskiej młodzieży nacjonalistycznej.
Manifest został przełożony z języka francuskiego na potrzeby portali www.autonom.pl oraz autre-jeunesse.com.
Jesteśmy tą młodzieżą, która dokonuje dziś wyboru, by powstać i stanąć w pierwszej linii.

Jesteśmy tą młodzieżą, która woli wybrać Termopile niż stracić formę lub wycofać się.

Jesteśmy młodzieżą z letnich obozów, długich wspinaczek w górach, treningów sztuk walki. Młodzieżą wysiłku, pokonującą swoje słabości.

Jesteśmy młodzieżą kultury zakorzenionej i alternatywnej. Tą z grup rockowych, z dudami i kobzami, z muzyki elektronicznej lub industrialnej z refrenami skandowanymi po łacinie, a zarazem młodzieżą lubiącą mosh i pogo.

Jesteśmy tą młodzieżą, która nie uznaje samobójstwa jako osobistej ucieczki, jedynej przyszłości dla naszego pokolenia czy horyzontu naszej cywilizacji.

Jesteśmy tą młodzieżą, która stawia nadzmysłowość i wiarę ponad dobra materialne. Młodzieżą, która stawia dawanie czegoś z siebie ponad szczęście osobiste, która woli heroiczny wymiar życia niż wyniki ekonomiczne.

Jesteśmy tą młodzieżą, która odrzuca wszelkie narkotyki; miękkie, średnie, twarde, chemiczne i naturalne. Wolimy przeciwstawiać się z pełną świadomością wadom w naszym otoczeniu i mieć przed oczami nasze prawdziwe przeznaczenie.

Jesteśmy tą młodzieżą, która wybiera wspólnotę i jest zdecydowana wspólnie wykuwać przyszłość naszej Ojczyzny.

Jesteśmy tą młodzieżą, która oczekuje przywrócenia szlachetności w polityce i zaangażowania całego działania w prostą ideę: nie ma przyszłości bez młodzieży.

Jesteśmy Inną Młodzieżą. Jesteśmy tacy jak ty, chodź z nami!