Zgodnie z najnowszymi szacunkami Narodowego Banku Polskiego, liczba obcokrajowców pracujących w naszym kraju spadła w marcu i kwietniu o blisko 220 tysięcy osób. Ogółem w ciągu najbliższych dwóch lat liczba imigrantów ma ustabilizować się na poziomie około miliona osób. Jest to związane z ogólnym pogorszeniem się sytuacji na polskim rynku pracy.

Analitycy NBP twierdzą, że ogółem liczba cudzoziemców znajdujących zatrudnienie w Polsce spadnie z poziomu 1,2 mln osób w ubiegłym roku do około miliona w latach 2020-2022. Wśród nich grupę ponad 900 tys. osób mają stanowić imigranci przyjeżdżający z sąsiedniej Ukrainy. Bank centralny nie ukrywa, że to efekt wyhamowania gospodarczego mającego miejsce w marcu i lutym.

Dodatkowo podaje on dokładne dane. W marcu i kwietniu liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się odpowiednio o 48 tys. i 40 tys. osób. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na pełne etaty (często nie obejmujące także pracowników przebywających na zasiłku chorobowym lub opiekuńczym) obniżyło się w kwietniu i maju o odpowiednio 153 tys. i 85 tys. osób.

Spadek popytu na pracę widać także podczas analizy statystyk Powiatowych Urzędów Pracy. W porównaniu do ubiegłego roku liczba nowych ofert zatrudnienia spadła więc o 40 proc. Dodatkowo w kwietniu wzrosła liczba przedsiębiorstw planujących zmniejszenie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Stąd w kwietniu i maju liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 160 tys.

Na podstawie: praca.interia.pl.