Posłowie Lewicy i przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dyskutowali nad udzieleniem pomocy Ukraińcom, którzy będą chcieli zasilić polski rynek pracy. Głównym celem lewicy i związkowców jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, aby uchodźcy mogli pracować na terytorium naszego kraju.

Klub parlamentarny Lewicy poinformował na swoich stronach internetowych, że w konsultacjach z ich strony wzięli udział posłowie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Maciej Konieczny i Paulina Piechna-Więckiewicz oraz wiceszef OPZZ Sebastian Koćwin. Głównym celem ich rozmów było omówienie całego pakietu pomocy dla ukraińskich obywateli uciekających przed wojną.

Lewicowcy są zainteresowani głównie ułatwieniami dla dzieci przybywających z Ukrainy, a także dla dorosłych Ukraińców rozglądających się za zatrudnieniem w naszym kraju. Konsultacje ze związkami zawodowymi mają zaś na celu opracowanie odpowiednich zmian legislacyjnych. mających pomóc im w szybkim wejściu na polski rynek pracy.

Zdaniem Lewicy i OPZZ konieczne jest zabezpieczenie zarówno polskich, jak i ukraińskich pracowników. Przyjmowanie tych drugich nie może bowiem odbywać się kosztem dotychczasowych warunków pracy oraz zarobków. Konieczny twierdzi więc, że Polacy i Ukraińcy muszą cieszyć się równymi prawami, na straży których powinny stać państwo i związki zawodowe.

OPZZ domaga się z kolei współpracy z administracją państwową, samorządami, organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, bo w ten sposób możliwe jest kompleksowe zajęcie się uchodźcami wojennymi.

Na podstawie: klub-lewica.org.pl.

Zobacz również: