welbyArcybiskup Canterbury Justin Welby zapowiedział wdrożenie nowych rozwiązań, mających na celu walkę z „homofobią” w szkołach kościelnych. Anglikański duchowny jest bowiem zaniepokojony wzrostem niechęci wobec homoseksualistów wśród młodzieży.

Welby stwierdził, że nowe wytyczne powinny pomóc w wyeliminowaniu języka nienawiści i „homofobii” wśród młodych ludzi. Poza tym duchowny stwierdził, że Kościół powinien upewnić się, że oferuje on „bezpieczne i przytulne miejsce dla wszystkich dzieci Bożych”. Do szkół prowadzonych przez Kościół Anglii wysłano już wytyczne, według których nauczyciele nie powinni „wykorzystywać” Biblii do uzasadniania „homofobii”, a wszelkie próby zastraszania osób o innej orientacji ze strony „homofobów”, mają być rejestrowane i analizowane. Dzięki temu Kościół będzie mógł planować odpowiednie szkolenia dla nauczycieli, aby mogli radzić sobie z podobnymi przypadkami.

Arcybiskup Canterbury twierdzi, że prześladowanie młodych ludzi ze względu na ich orientację seksualną, jest atakiem na ich świat wartości i może przynieść nieodwracalne skutki w ich psychice. Welby powiedział gazecie „The Independent”, iż Kościół nie zmieni zasad nauczania dla milionów uczniów, ale musi stworzyć godne warunki dla całej młodzieży, zgodnie z nakazem „kochaj bliźniego jak siebie samego”. Kościół Anglii ma stać przed nowymi wyzwaniami, jakim jest pogodzenie nauczania o tradycyjnym małżeństwie, z legalnymi małżeństwa osób tej samej płci. Zdaniem Welby’ego, tradycja nie może wiązać się z „homofobią”.

na podstawie: independent.co.uk.