Pandemia koronawirusa spowodowała spowolnienie gospodarcze w naszym kraju, co przełożyło się też na wzrost bezrobocia. Nie odstraszyło to jednak imigrantów od zakładania coraz większej ilości przedsiębiorstw. Tylko w ubiegłym roku liczba firm rejestrowanych przez obcokrajowców zwiększyła się o 11 procent.

Zajmująca się ściąganiem obcokrajowców agencja zatrudnienia Gremi Personal przeprowadziła badania dotyczące planów imigrantów z Ukrainy. Czterech na pięciu z nich ma w planach albo przymierza się do zarejestrowania swojej własnej firmy. Tym samym od zeszłego roku o blisko jedną trzecią zwiększyła się liczba respondentów, którzy mają podobne zamiary.

Świadczą o tym zresztą dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika z nich, że w ciągu ostatniego roku liczba Ukraińców prowadzących własny biznes zwiększyła się o ponad jedną piątą. Liczba obywateli Ukrainy prowadzących działalność gospodarczą w Polsce wynosi już blisko 5,9 tysiąca.

Powodów zakładania przez nich firm ma być kilka. Decydującym czynnikiem jest oczywiście bliskość geograficzna, podobny język, stabilna gospodarka oraz przejrzyste warunki tworzenia przedsiębiorstw przez imigrantów. Pod tym ostatnim pojęciem należy rozumieć przejrzyste przepisy podatkowe wraz z rządowymi regulacjami.

Dodatkowo do Polski coraz chętniej przyjeżdżają obywatele Białorusi. W ubiegłym roku, według statystyk GUS, byli oni drugą po Ukraińcach nacją najczęściej rejestrującą w naszym kraju własną działalność gospodarczą. Liczba białoruskich przedsiębiorców zwiększyła się więc o jedną piątą i wynosi już 2 tysiące.

Na podstawie: forsal.pl, pulshr.pl.

Zobacz również: