Izraelskie władze odłożyły na miesiąc decyzję o wystawieniu na aukcję dwóch sal lekcyjnych i materiałów szkolnych dla palestyńskich dzieci na Zachodnim Brzegu Jordanu, które zostały sfinansowane przez Unię Europejską.

Sprawa wystawienia na aukcję przejętych przez reżim izraelski sal lekcyjnych wywołała burzę w internecie i na poziomie dyplomatycznym. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy reżim burzy lub przejmuje, finansowane przez UE, budynki przeznaczone dla Palestyńczyków (przeważnie były to obiekty związane z edukacją). W przeszłości było to powodem tarć dyplomatycznych. Unia Europejska spiera się z Izraelem odnośnie statusu okupowanych terytoriów i łamania przez reżim prawa międzynarodowego.

Sale lekcyjne zostały skonfiskowane przez izraelskie ministerstwo obrony w październiku. Informację i wystawieniu ich na sprzedaż podał brytyjski Guardian. Zarządzające terytoriami okupowanymi Zachodniego Brzegu okupacyjne władze izraelskie nie chcą przyznać, że przesunięcie terminu auckji ma związek z naciskami dyplomatycznymi. Według rzecznika Koordynatora Działań Rządowych ma to związek jedynie z problemami technicznymi.
Dwa budynki przejęte przez okupacyjny reżim służyć miały 49 uczniom wczesnego nauczania. W oświadczeniu UE czytamy: „Każde dziecko ma prawo do dostępu do edukacji a państwa mają obowiązek chronić, wypełniać i szanować to prawo, zapewniając, że szkoły są nienaruszalnymi i bezpiecznymi przestrzeniami dla dzieci”.

Okupacyjne władze wydały oświadczenie, w którym oferują Unii Europejskiej zwrot zagarniętej własności pod warunkiem, że podobne obiekty nie powstaną na terytoriach okupowanych „bez odpowiednich pozwoleń”. Unia Europejska zaprzecza by w pierwszej kolejności wpływały do jej organów jakiekolwiek zastrzeżenia ze trony izraelskiej. Z tego samego powodu skonfiskowane zostały także 3 metalowe szopy oraz dwa namioty. Izrael na tym poziomie utrudnia życie setkom tysięcy Palestyńczyków od wielu lat, odcinając ich nie tylko od edukacji i opieki medycznej ale nawet dostępu do wody i pól uprawnych.

Okupacyjna administracja od lat wystawia na aukcje mienie odebrane Palestyńczykom. Unia Europejska twierdzi, że niektóre ze struktur, które mogą naruszać surowe prawa okupanta są zgodne z prawem międzynarodowym.

na podstawie: rt.com