iran-polskaZ dwudniową wizytą w Polsce przebywał irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif. W trakcie spotkań z polskimi ministrami i urzędnikami podkreślał chęć rozwoju wzajemnych stosunków zwłaszcza w zakresie gospodarki oraz kultury.

Zarif rozpoczął serię wizyt w państwach Europy Środkowej i Północnej, stąd poza Polską odwiedzi on również Finlandię, Szwecję oraz Łotwę. Irański minister spraw zagranicznych na początku swojego pobytu w Polsce spotkał się ze swoim odpowiednikiem, Witoldem Waszczykowskim. Zarif podkreślił, że oba państwa mają szansę na rozwinięcie wzajemnych relacji, ponieważ są ważnymi państwami w swoich regionach, a ich wzajemne relacje gospodarcze mogą w niedalekiej przyszłości osiągnąć poziom blisko miliarda dolarów rocznie. Według Waszczykowskiego nowe perspektywy są związane głównie ze zniesieniem sankcji wobec Iranu, co pomoże temu bliskowschodniemu państwu na powrót do pozytywnej roli w relacjach międzynarodowych. Obaj ministrowie podpisali jednocześnie memorandum, którego celem jest ułatwienie wzajemnej współpracy w najbardziej istotnych kwestiach.

Kolejnym celem podróży Zarifa było ministerstwo kultury, gdzie irański polityk spotkał się z Piotrem Glińskim. Obaj ministrowie podkreślali, że oba kraje mogą rozwijać również swoją współpracę w zakresie kultury, natomiast Zarif wezwał polskie władze zwiększenia dostępu do usług konsularnych dla irańskich turystów i handlowców. Wicepremier Gliński podziękował natomiast Irańczykom za pomoc dla polskich uchodźców, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli się na terenie Związku Radzieckiego, a w 1942 r. trafili do Iranu. Polski minister podkreślił, że oba kraje chcą zrealizować film dotyczący losów żołnierzy armii gen. Władysława Andersa i ich rodzin towarzyszących im podczas pobytu w Persji. Ponadto Gliński wezwał Irańczyków do stworzenia w Teheranie katedry języka polskiego oraz zainteresowania się projektem upamiętnienia Fryderyka Chopina.

Najważniejszym założeniem wizyty Zarifa w Warszawie był rozwój wzajemnej wymiany handlowej. Dlatego też zabrał on ze sobą grupę ok. 60 irańskich biznesmenów i wraz z nimi uczestniczył w poniedziałek w polsko-irańskim forum ekonomicznym. W jego trakcie podpisano trzy umowy dotyczące współpracy w zakresie zagadnień energetyki, wspólnych inwestycji oraz wymiany delegacji handlowych. Irański minister uważa, że obecne relacje handlowe mogą doprowadzić do dalszego rozwoju wzajemnych stosunków politycznych, a decydującą rolę w tej kwestii odegrają prywatne przedsiębiorstwa z obu krajów. Polscy uczestnicy forum podkreślali natomiast rolę Iranu jako głównego partnera handlowego naszego kraju w regionie Bliskiego Wschodu, dlatego przypomniano o istnieniu programu rządowego „Iran Go”, ułatwiającego nawiązywanie kontaktów biznesowych w Iranie. Zarif przekonywał natomiast polskich przedsiębiorców, że jego kraj jest najstabilniejszym państwem w swojej części globu i po zniesieniu zachodnich sankcji oferuje najlepsze warunki do inwestycji.

Irański minister spotkał się też z Pawłem Solochem, będącym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zarif stwierdził, iż obecny kryzys w rejonie Azji Zachodniej nie może zostać rozwiązany poprzez wojskową interwencję, która powinna pełnić również niewielką część całych wysiłków w walce z terroryzmem. Polityk wyraził też nadzieję, że doskonale rozumieją to Polacy, mający podobne doświadczenia w odpieraniu agresorów zagrażających naszej niepodległości. Zarif podkreślił również konieczność promowania prawdziwego wizerunku islamu, zapobiegając mordom osób nazywających się muzułmanami na innych wyznawcach tej religii. Soloch pochwalił natomiast ubiegłoroczne porozumienie nuklearne, wyrażając chęć dalszego pogłębiania polsko-irańskich stosunków.

Wizytę szefa irańskiego resortu spraw zagranicznych w Polsce dopełniło złożenie przez niego kwiatów pod pomnikiem, który upamiętnia pomoc Irańczyków dla polskich uchodźców z czasów II Wojny Światowej.

Na podstawie: presstv.ir, polskieradio.pl, tasnimnews.com, msz.gov.pl.