Nasz marsz ma za zadanie podkreślić wagę współpracy między narodami naszej cywilizacji, pokazać, że nie można wiecznie kierować się historycznymi animozjami, a przede wszystkim przeciwstawić się wyraźnie przejawom szowinizmu. Wybraliśmy tę datę oraz miejsca początku oraz końca marszu nieprzypadkowo – wszakże w tym dniu chcielibyśmy również uczcić pamięć poległych w trakcie dwóch wielkich wojen XX wieku, a także wszystkich innych, które przetaczały się i przetaczają przez Europę oraz wyraźnie uwydatnić antywojenny przekaz naszej manifestacji poprzez zatrzymanie się w dwóch symbolicznych dla nas wszystkich miejscach – Placu Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej.

Cel marszu: Nigdy więcej bratnich wojen!
Data: 05.09.2020 r.
Miejsce: Gdańsk, Plac Solidarności
Godzina: 14:00
Wydarzenie na FB: facebook.com/events/619358798973854

Regulamin zgromadzenia:
1). Osoby biorące udział w marszu zobowiązane są do podporządkowania się w kwestii zachowania poleceniom organizatorów
2.) Osoby narażające pozostałych uczestników zgromadzenia swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem będą z niego wypraszane. Przychodząc na marsz – bierz odpowiedzialność za swoje czyny!
3). Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych podczas przemarszu – osoby próbujące to czynić lub te, które przybędą „pod wpływem” będą natychmiast wypraszane. Wydarzenie ma częściowy charakter upamiętnienia oraz przyświeca mu niezmiernie ważny cel, którego nie powinny zakłócać używki!
4). Flagi, banery i wszelkie symbole organizacji mogą być swobodnie prezentowane, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania polecenia nieprezentowania symboli i treści, które mogą spowodować problemy lub konflikty z pozostałymi uczestnikami. Pamiętajmy o wzajemnym szacunku – również w zakresie doboru ubioru, czy prezentowanych symboli, czy haseł!
5). Zakazuje się samodzielnego, czy spontanicznego wznoszenia haseł, żeby nie robić zamieszania. Będzie człowiek wyznaczony do skandowania. Każde z haseł powtarzamy 3 razy po zarzuceniu przez tę osobę prowadzącą.
6). Ubieramy się schludnie i adekwatnie do powagi związanej z tematyką marszu. Zachęcamy do nieubierania pełnych kominiarek, czy „uniformów subkulturowych”.

Zobacz również:
Nacjonalizm wobec szowinizmu