kaskW trzecim kwartale bieżącego roku we Francji zniknęło ponad 15 tysięcy mniej pracy. Ogółem w tym roku zatrudnienie w sektorze prywatnym straciło ponad 132 tysiące osób.

Nowe statystyki niewiele różnią się od opublikowanych 14 listopada, które zakładały ponad 17 tysięcy mniej miejsc pracy w trzecim kwartale tego roku. Obecnie w sektorze prywatnym zatrudnionych jest 15,8 miliona osób czyli prawie tyle samo co w 2005 roku. W szczytowym okresie w przededniu światowego kryzysu w 2008 roku prywatne firmy zatrudniały 16,4 miliona osób. Od 2001 roku coraz większy kryzys notuje przede wszystkim przemysł.

Socjalistyczny rząd Francji planuje ożywić zatrudnienie poprzez subsydiowane umowy, przede wszystkim w sektorze publicznym i jednostkach takich jak agencje rządowe, szpitale czy samorządy lokalne. Ekonomiści OCED prognozują jednak, że bezrobocie we Francji w 2014 roku wyniesie prawie 10,8% przy 10,5% obecnie.

na podstawie: lefigaro.fr