finska-granicaStrefa Schengen znajduje się w całkowitej rozsypce. Kontrole graniczne zdecydowało się wprowadzić już kilka państw mających największe kłopoty z imigrantami, a dołączyła do nich również Finlandia.

Fiński minister spraw wewnętrznych Petteri Orpo powiedział, że napływ imigrantów i uchodźców do jego kraju znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą. Dlatego też Finlandia zdecydowała się na przywrócenie kontroli na granicy ze Szwecją, aby rejestrować wszystkie osoby wjeżdżające na teren kraju bez wymaganych dokumentów. Orpo zaznaczył przy tym, iż jego kraj nie zamierza przywracać pełnej kontroli granicznej, lecz jest przygotowany na taki wariant.

Szacuje się, że w ostatnich dniach do Finlandii przybyło 1,6 tys. imigrantów, którzy znaleźli się na terytorium kraju dzięki przekroczeniu granicy ze Szwecją, a tylko w niedzielę w Laponii zarejestrowano 300 uchodźców spoza Europy. Szweckie służby migracyjne twierdzą, że wielu z nich wybiera Finlandię, ponieważ kraj ten szybciej rozpatruje wnioski o udzielenie azylu.

Na podstawie: thelocal.se.