serbia-russiaZ badań, opublikowanych przez pracowników czasopisma Nova Srpska Politička Misao (Nowa Serbska Myśl Polityczna) w piątek podczas konferencji dotyczącej serbsko-rosyjskich stosunków, która odbyła się w belgradzkim Medija Centar, wynika, że 67% Serbów opowiada się za unią z Rosją. Z kolei Władimir Putin jest najlepiej ocenianym przez Serbów zagranicznym przywódcą.

Badania przeprowadzono w październiku, wspólnym wysiłkiem NSPM i Towarzystwa Rosyjsko-Serbskiej Przyjaźni (Društvo rusko-srpskog prijateljstva) z Nowego Sadu. Większość badanych zdecydowanie opowiadała się za zacieśnieniem współpracy z Rosją.  Opcję „sojusz/związek z Rosją” wybrało aż 67% badanych, czyli o 14% więcej, niż opcję „sojusz/związek z Unią Europejską”.

„Nie jest niespodzianką, że Rosja cieszy się wielkim poparciem, tym większym w porównaniu do faworyzowanej UE, ale interesujące jest też to, że nie dowiecie się i nie przeczytacie tego w większości serbskich mediów i badaniach opinii publicznej” – stwierdził Đorđe Vukadinović z redakcji NSPM. Tłumaczy to faktem, iż „istnieje rozdźwięk pomiędzy nastrojami zwykłych obywateli a tzw. polityczną elitą, która przed wyborami lubi się fotografować z Putinem i rosyjskimi ministrami, ale kiedy miną wybory, prowadzi głównie probrukselską i prozachodnią politykę”.

Kiedy mowa o obecności zagranicznej gospodarki w Serbii, 45,7% badanych opowiadało się za większym udziałem kapitału z Rosji, 22% wskazało na Niemcy, a 17% na USA. Podobnie ma się sprawa z przestrzenią kulturową. Aż 57,3% ankietowanych w badaniu wyraziło chęć częstszego obcowania z rosyjską kulturą (również masową) w serbskiej przestrzeni publicznej.

Z kolei aż 71,2% badanych jest przeciwnych przystąpieniu Serbii do NATO, przy jedynie 16,2% badanych będących za tym pomysłem. Nie przekłada się to jednak na niechęć do współpracy z innymi strukturami zachodnimi. Prawie połowa ankietowanych chce dobrych stosunków zarówno ze wschodem (Rosja) jak i z zachodem (UE).

na podstawie: mc.rs