Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapowiada przekazanie ponad 23 milionów złotych ukraińskim studentom, przybyłym do naszego kraju po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Same uczelnie zamierzają także przekazać część swoich funduszy przybyszom zza wschodniej granicy, ale także tym studiującym w Polsce jeszcze przed konfliktem.

W porozumieniu ze środowiskiem naukowym i akademickim, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zainicjowała program „Solidarni z Ukrainą”. Jego podstawowym celem ma być zapewnienie ciągłości studiowania i nauki studentów oraz doktorantów, którzy jako uciekinierzy wojenni po 24 lutego przyjechali do naszego kraju.

Na potrzeby inicjatywy przekazanych zostanie łącznie 23,3 mln zł. Spośród tej kwoty 4,28 mln zł otrzymają podmioty podlegające Ministerstwu Zdrowia, natomiast 19 mln Ministerstwu Edukacji i Nauki. Szacuje się, że dzięki tym dopłatom studiować dalej będzie mogło 1947 osób. Zostaną one zwolnione z wszelkich opłat oraz dostaną stypendia.

Oddzielnie rozwiązania przygotowały same uczelnie Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach postanowiły zwolnić Ukraińców z opłat za studia. Pierwsza ze szkół wyższych dodatkowo przyzna zapomogi 153 ukraińskim studentom, natomiast ostatnia przeznaczy na ten cel 400 tys. zł.

Specjalne fundusze dla obywateli Ukrainy studiujących w Polsce mają objąć także osoby, które studiowały w naszym kraju jeszcze przed wybuchem wojny. Programy wdrożone przez uniwersytety są zaś odpowiedzią na zgłaszane przez Ukraińców problemy finansowe.

Na podstawie: pulshr.pl, dzieje.pl.