aborcja, zaburzenia psychiczneWedług opublikowanych niedawno badań przeprowadzonych na podstawie duńskich statystyk medycznych, zdecydowaną większość wśród kobiet cierpiących na poważne zaburzenia psychiczne stanowią kobiety, które dokonały wcześniej aborcji (przeprowadzanie tego zabiegu w Danii jest legalne).

Badania dotyczą okresu z lat 1995-2007. Z informacji opublikowanych przez portal LifeSite wynika, że liczba kobiet po aborcji, które były w tym okresie leczone psychiatrycznie jest aż trzykrotnie większa od pozostałych pacjentek. Jak czytamy na portalu, zaburzenia psychiczne wśród kobiet po aborcji to najczęściej silna depresja umacniana ciągłym poczuciem winy; wiele z niedoszłych matek próbowało również popełnić samobójstwo.

Wynik badań oficjalnie potwierdzili analizujący je specjaliści medyczni, którzy niechętnie acz zgodnie oświadczyli, że aborcja może mieć poważny wpływ na zaburzenia psychiczne – zwłaszcza u kobiet młodych.