Podobnie jak w poprzednich latach, w tegorocznym Marszu Niepodległości w zwartej kolumnie przejdą radykalni nacjonaliści. Czarny Blok, bo o nim mowa, ma na celu wyraźne zaakcentowanie wartości takich jak solidaryzm, nacjonalizm i nonkonformizm w dniu najważniejszego dla wszystkich Polaków święta.

Jako nacjonaliści wyrażamy sprzeciw wobec powoli trawiącej naszą Ojczyznę zarazy liberalizmu tak obyczajowego, jak i gospodarczego. W dobie poprawności politycznej i tresury Europejczyków w duchu poczucia winy, mówimy: nie przepraszamy za nic, jesteśmy dumni ze swojej tożsamości i historii.

W kolumnie Czarnego Bloku mile widziany jest każdy, kto utożsamia się z prezentowanymi przez niego wartościami. Dokładne miejsce, w którym zostanie ogłoszona zbiórka przed marszem, zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie Czarny Blok (kliknij).

Regulamin Czarnego Bloku:
1. Obowiązuje czarny ubiór i strój. Chusty, szaliki i kominy mocno wskazane;
2. Osoby biorące udział w Czarnym Bloku podporządkowują się w kwestii zachowania pod polecenia organizatorów;
3. Osoby narażające pozostałych uczestników Czarnego Bloku swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem będą natychmiast wypraszane;
4. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych;
5. Osoby pod wpływem alkoholu i prochów będą natychmiast wypraszane;
6. Flagi, banery i wszelkie symbole organizacji, ekip i kolektywów mogą być swobodnie prezentowane, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania polecenia nieprezentowania symboli i treści, które mogą spowodować problemy lub konflikty z innymi członkami Czarnego Bloku (przede wszystkim nietolerowane będą wszelkie treści nawołujące do nienawiści wobec innych bratnich Narodów).

***


***

***

Relacje Autonom.pl z poprzednich lat: