Blisko 250 milionów złotych rządzący chcą przeznaczyć na pomoc dla obszarów, na których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Przez najbliższe dwa miesiące gminy będą mogły więc składać odpowiednie wnioski. W ich ramach otrzymają one pieniądze, a efekty nowego programu mają być widoczne rzekomo w przeciągu roku albo dwóch lat.

Premier Mateusz Morawiecki od początku pandemii koronawirusa nie ukrywał, że inwestycje mają być jednym ze środków, które pozwolą na szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego. Szef rządu ogłosił z tego powodu kolejny program rządowy. Jest on przeznaczony głównie dla terenów wiejskich, do dzisiaj przeżywających spore problemy ze względu na koszty „transformacji ustrojowej”.

Chodzi oczywiście o obszary objęte po 1989 likwidacją Państwowych Gospodarstw Rolnych, czyli kolektywistycznych gospodarstw rolnych funkcjonujących od 1949 do 1993 roku. Morawiecki zauważa, że w latach 90. były to prawdziwe obszary biedy, zaś ich mieszkańcy walczyli o przetrwanie. Gwałtownie wzrosło tam bowiem bezrobocie, na co nałożyła się także likwidacja infrastruktury transportowej i społecznej.

W związku z powyższym rządzący chcą przeznaczyć na odbudowę tych terenów blisko 250 mln złotych. Każda z gmin post-PGR-owskich będzie mogła ubiegać się tym samym o kwoty od 50 tys. do 5 mln złotych. Czas składania odpowiednich wniosków to termin od 4 stycznia do 12 lutego.

Środki mają być przeznaczone na kilka podstawowych celów. Gminy będą mogły ubiegać się więc o dotacje m.in. na kanalizację i oczyszczanie ścieków, drogi wewnętrzne lub dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe czy przystanki autobusowe; place zabaw, tereny zielone i obiekty sportowe; świetlice, biblioteki, remizy strażackie; modernizację budynków i obiektów należących w przeszłości do zakładów PGR; czy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Rządzący twierdzą, że efekty wdrożenia programu będzie można obserwować już po 12-24 miesiącach od wdrożenia. W ten sposób ma poprawić się sytuacja terenów zaniedbanych w czasie funkcjonowania III Rzeczpospolitej.

Na podstawie: rp.pl.