Chińska Republika Ludowa od wielu lat obecna jest na kontynencie afrykańskim, a dodatkowo stara się stale powiększać swoje wpływy w tym regionie. Z tego powodu chiński prezydent Xi Jinping zapowiedział, że jego państwo wyda kolejne sześćdziesiąt miliardów dolarów na pomoc dla Afryki i inwestycje rozwojowe, dodatkowo umarzając część długów najbiedniejszych z państw afrykańskich, aby między innymi zwiększyć wkład Afryki w światową ochronę środowiska.

W Pekinie odbył się dwudniowy szczyt Forum Współpracy Chiny-Afryka, w którym wzięli udział przywódcy z całego kontynentu afrykańskiego. Chińskie media relacjonując spotkanie podkreślały, iż Afryka jest olbrzymim rynkiem, zamieszkiwanym przez blisko 2,6 miliarda ludzi, natomiast Unia Afrykańska grupuje w swoich szeregach więcej państw rozwijających się niż jakakolwiek organizacja międzynarodowa na świecie. Czarny Ląd ma przy tym problemy z brakiem infrastruktury, wykwalifikowanej siły roboczej i środków finansowych.

Chiny chcą tymczasem wykorzystać własne doświadczenia w industrializacji, chroniąc przy tym kraje afrykańskie przed popełnionymi w jej czasie błędami, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Do końca 2017 roku Chiny wydały więc na różnego rodzaju projekty w Afryce blisko 100 miliardów dolarów, a prezydent Xi Jinping zapowiedział wpompowanie dodatkowych 60 miliardów. Mają one zostać przeznaczone głównie na środki pomocowe i nieoprocentowane kredyty, a także na chiński import z Afryki.

Xi Jinping zapowiedział jednocześnie, że część długów rządowych z terminem spłaty w 2018 roku zostanie umorzona najbiedniejszym z zadłużonych krajów Afryki, w tym także państwom znajdującym się w głębi kontynentu oraz małym państwom wyspiarskim. Ponadto chiński przywódca promował inicjatywę „Pasa i Szlaku”, która jego zdaniem powinna oznaczać przede wszystkim inwestycje w konkretne projekty, bez marnotrawienia pieniędzy.

Pekin ma być przy tym zainteresowany szczególnie projektami ekologicznymi, ponieważ przekaże pieniądze na pięćdziesiąt inicjatyw zmierzających do lepszej ochrony środowiska, walki ze zmianami klimatu oraz pustynnieniem terenu.

Na podstawie: xinhua.net, forsal.pl.