Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping, wraz z komitetem centralnym swojej partii zapowiedzieli wprowadzenie zmian w gospodarce. Dotyczą one większego uwzględniania czynników politycznych przez sektor prywatny. W ten sposób chińskie władze zamierzają dokonać „wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego” oraz zwiększyć lojalność przedsiębiorców względem interesu państwa.

Kilka dni temu w chińskich mediach pojawiły się nowe wytyczne, firmowane przez głowę państwa oraz Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Zostały one przekazane do wszystkich regionów i departamentów Chińskiej Republiki Ludowej, a ich podstawowym założeniem jest „wzmocnienie działań zjednoczonego frontu gospodarki prywatnej w nowej erze”.

Według oficjalnej wykładni, rozwój sektora prywatnego spowodował, że Chiny stoją przed „nowymi sytuacjami i zadaniami”. Mają one wynikać chociażby z większego zróżnicowania wartości i interesów osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Zresztą w tym samym czasie socjalizm o chińskich cechach miał wejść w nową erę swojego rozwoju. Ściślejsza kontrola KPCh nad sektorem prywatnym ma promować więc wysoką jakość rozwoju chińskich przedsiębiorstw.

Rządzący Chinami nie ukrywają, że większy udział państwa w prywatnych firmach jest jednym z elementów projektu „wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego”. Zakłada on wspomniane zwiększenie kontroli Partii nad przedsiębiorstwami, dlatego też każde z nich będzie musiało posiadać określoną liczbę osób zapisanych do KPCh. Ma to zapewnić kierowanie się przez kadry firm wiodącą ideologią chińskiej drogi do socjalizmu.

Do obowiązków kadr partyjnych w firmach ma należeć zwiększenie samoświadomości w zakresie dyscypliny, partyjnego kierownictwa w gospodarce, budowanie silnej linii ideologicznej czy pielęgnowanie zdrowego stylu życia.

Na podstawie: asiatimesfinancial.com, en.people.cn.