praca-w-polsce-dla-polakow2„Dobrobyt” w naszym kraju zbudowany przez okrągłostołowe elity sprawia, że masy Polaków (przede wszystkim młodych) wyjeżdżają zagranicę w poszukiwaniu pracy. Pod koniec listopada CBOS opublikował swoje badania dotyczące emigracji zarobkowej z Polski. Wynika z nich, że od wstąpienia do Unii Europejskiej co siódmy Polak (14%) pracował lub nadal pracuje poza granicami, a co czwarty jest gotowy opuścić swój kraj w celu podjęcia pracy zarobkowej.

Najchętniej emigrują młodzi, w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat co czwarty Polak (26%) pracował za granicą. W wynikach badań wyraźnie rysują się różnice pomiędzy płciami, mężczyźni (18%) częściej niż kobiety (10%) decydują się na taki krok.

Na wędrówki w poszukiwaniu pracy najchętniej decydują się mieszkańcy wschodnich połaci naszego kraju, dotkniętych najgorszą sytuacją materialną. To właśnie z województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego najczęściej rekrutują się emigranci zarobkowi. Niemal 24% dorosłych mieszkańców tych województw pracowało lub pracuje zagranicą, dla porównania wśród mieszkańców łódzkiego i mazowieckiego jest to zaledwie 6%.

Najwięcej, bo aż 36% Polaków podejmuje pracę za zachodnia granicą w Niemczech, druga w kolejce jest Wielka Brytania, którą wybrało 21% pytanych. Sporą popularnością cieszą się również kraje Beneluksu: Belgię i Holandię wskazał co 9 respondent. Polacy pracują również we Francji i Włoszech (po 6%), Stanach Zjednoczonych (5%),czy Austrii (4%). Norwegię i Hiszpanię wskazało po 3% badanych, Irlandię i Danię po 2%, a Szwajcarię i Grecję po 1% respondentów.

Najczęściej Polacy podejmują prace krótkotrwałe lub sezonowe, 47% pytanych pracowało poza granicami maksymalnie trzy miesiące, 27% pracowało przez kilka miesięcy, ale mniej niż rok, jedynie o 1% mniej respondentów, bo 26% pracowało zagranicą dłużej niż 12 miesięcy.

Z badań wynika, że niemalże 70% badanych ma kogoś bliskiego za granicą, zazwyczaj członka rodziny lub bliskiego znajomego. 32% respondentów z tej grupy zadeklarowało, że co najmniej 10 bliskich im osób przebywa za granicą. 33% twierdzi, że poza Polską mieszka od 4 do 9 związanych z nimi ludzi, a 30% poza granicami ma od 1 do 3 bliskich osób.

13% badanych odpowiedziało, że poza granicami pracuje ktoś z ich gospodarstwa domowego – jest to aż o 7% więcej niż rok temu. Wzrosło również zainteresowanie pracą na obczyźnie, 24% badanych zgłasza gotowość podjęcia takiej pracy, a 10% chce postarać się o nią w przyszłości, 4% podjęło już kroki w celu znalezienia zatrudnienia zagranicą.

74% Polaków odrzuca możliwość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych. Przede wszystkim ludzie starsi nie podjęliby się takiego ryzyka, w grupie osób powyżej 64 roku życia aż 98% nie jest zainteresowanych tą formą zarobkowania.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w młodszych generacjach Polaków, w przedziale wiekowym 18-24 lata jedynie 36% badanych nie zdecydowałoby się na pracę zagranicą. Specjaliści CBOS zwracają uwagę, że to niepokojące zjawisko może narastać w przyszłości.

Badanie zostało przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 7–14 listopada 2013 roku.

na podstawie: CBOS

Zobacz również:
Fatalne skutki emigracji Polaków