JCB„Izraelski reżim używa brytyjskich maszyn firmy JCB do burzenia budynków należących do Palestyńczyków. Brytyjskie maszyny zostały użyte do zburzenia świetlicy i placu zabaw w okupowanej Jerozolimie”  – donosi serwis Electronic Intifada. Świetlica i plac zabaw były jedynym miejscem spotkań Palestyńczyków zamieszkujących Silwan, sąsiadujące ze starym miastem w Jerozolimie. Burzenie palestyńskich domów we wschodniej Jerozolimie  jest niezgodne z IV Konwencją Genewską dotyczącą ochrony ludności cywilnej w czasie wojny.

Izrael odmówił palestyńskim dzieciom prawa do zabawy niszcząc plac zabaw a tym samym łamiąc 31 artykuł Konwencji Praw Dziecka ONZ sankcjonującej „prawo do wypoczynku i czasu wolnego do uczestnictwa w zabawach rekreacyjnych adekwatnych do wieku dziecka oraz nieskrępowanego uczestnictwa dzieci w życiu kulturalnym i artystycznym”.

Izrael ratyfikował konwencję w 1991, roku zobowiązując się do przestrzegania jej zarządzeń. Jednak państwo to złamało już niejedno postanowienie ratyfikowanych przez siebie konwencji nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności.

Tymczasem brytyjskie maszyny zburzyły dwa domy, meczet i stodołę w Umm Fagarah na Zachodnim Brzegu 24 listopada zeszłego roku. Maszyny JCB zostały wykorzystane także do zburzenia wioski Bir al-Eid w tym samym regionie w czerwcu 2011. Siedziba firmy wspierającej sprzeczne z konwencjami ONZ działania izraelskiego reżimu znajduje się w Rochester w Wielkiej Brytanii.