Ostatnie miesiące niosą ze sobą strajki rolników i nauczycieli. My, jako białostoccy autonomiczni nacjonaliści nie pozostajemy bierni wobec wyzyskiwanych rodaków. Włączamy się do waszej walki w imię narodowej solidarności. Zablokowaliśmy na około minutę ruch w centrum miasta w godzinach szczytu, aby zwrócić uwagę lokalnego społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się rolnicy i nauczyciele. Na ulicy znalazły się ekrany dymne, a tuż obok zawisło płótno z napisem „Rolnicy, nauczyciele, Polacy – godna płaca to godne życie, walka trwa.” Płótno zdobił również krzyż celtycki oraz symbol oporu i walki z systemem -czarna flaga.

Rolnicy
Jedna z najbardziej niedocenianych grup zawodowych w Polsce, zarówno przez społeczeństwo jak i system-państwo. Są to ludzie, którzy niejednokrotnie pracują bardzo ciężko od świtu do nocy. Dzięki nim najdroższa nam ziemia daje swoje owoce – karmi nasz naród. My, etnonacjonaliści, jako ludzie uznający za aksjomaty krew i ziemię, darzymy ją najwyższą czcią . Dla nas, jako Słowian – ludu z genezy agrarnego – zawód ten jest czymś szalenie ważnym, nie tylko w ujęciu materialnym, ale również duchownym. Biorąc pod uwagę również kwestie gospodarki, ekonomi oraz interesu narodowego, nie możemy biernie przyglądać się rozpaczliwej walce o godne życie i płace oraz zdrową, rodzimą żywność. Zagraniczne giganty handlowe doprowadzają do ruiny polskich rolników, eliminując tych z rynków zbytu. Embarga nałożone przez UE na Rosję odcinają kolejne źródła dochodu (podczas gdy władza kupuje węgiel od Putina w gigantycznych ilościach). Jednak nie tylko polski rolnik traci na obecnej sytuacji, ale również Ty-konsument. Warto zapoznać się z postulatami AGROunii, która przewodzi protestom (postulatyagrounii.pl). Każdy, kto ma problem z buntem rolników, „bo przez nich stoję w korkach, to przeszkadzanie ludziom, niech idą do polityków”, powinien żreć drewno, jeśli nie odpowiada mu walka jego żywicieli z nieludzkim kapitalizmem. U polityków rolnicy już byli, jak widać z marnym skutkiem, więc ulice stały się polem walki.

Nauczyciele
Ludzie, którzy kształtują w zasadzie każdego człowieka od podstaw. Nauczyciele oraz personel szkolny to ludzie odgrywający ogromną rolę w kształtowaniu społeczeństwa. To dzięki nim każdy z nas potrafi czytać, pisać, liczyć i zna choć podstawy historii własnego kraju oraz narodu. Dzięki tym ludziom każdy z nas potrafi się komunikować, funkcjonować w świecie oraz co najważniejsze – nabywa podstawy tożsamości narodowej. To truizmy, o których niestety dziś trzeba społeczeństwu przypominać. Jak trudny i wymagający jest zawód nauczyciela można uświadomić sobie „wchodząc w ich buty”. Wyobraź sobie Ty, który jęczysz, że strajk nauczycieli to problem dla Twojego dziecka, że po powrocie z pracy do domu musisz sprawdzić kilkadziesiąt sprawdzianów i przygotować materiał na kolejne zajęcia kilku klasom. Wyobraź sobie jak wygląda Twój dzień pracy, gdy w przyzwoity sposób musisz zapanować nad całą masą zbuntowanych nastolatków czy też młodszych dzieci.

Godna płaca to godne życie! Walka Trwa!