Napływ imigrantów na nasze ziemie przybiera na sile, o czym wielokrotnie informowano na łamach Autonom.pl. Na Podlasiu oprócz imigrantów z Ukrainy możemy zaobserwować rosnącą liczbę przybyszów z Azji oraz Afryki. Napływ obcej ludności jest skutkiem systemu-liberalnego kapitalizmu, a tym samym skrajnie materialistycznych postaw pracodawców nastawionych na większe zyski za sprawą taniej siły roboczej.

W związku z powyższym w okolicach różnego rodzaju zakładów pracy umieszczone zostały plakaty skierowane głównie do pracodawców właśnie, choć nie tylko. Akcja ma na celu zwiększanie świadomości narodu odnośnie podstawowych i głównych zagrożeń związanych z imigracją i podmianą etniczną rodzimej ludności. Zamieszczamy plik z grafiką plakatu i zachęcamy do pobierania i kolportowania plakatów lub ulotek we własnym zakresie. Warto zapoznać się również oraz udostępniać i promować prezentację Pracopolaków na temat przyczyn oraz skutków imigracji, jak również proponowanych rozwiązań odnośnie braku rąk do pracy. Jednocześnie, w zakładach pracy znalazły się ulotki uświadamiające pracowników o ich prawach, nawołujące do sumiennej pracy przy poszanowaniu praw własnych i współpracowników, odsyłające do poradnika również na stronie internetowej Pracy Polskiej.

Na łamach portalu Autonom.pl wielokrotnie ukazywały się teksty opisujące negatywne skutki imigracji, tym razem pragniemy odesłać czytelników do tekstu, który ukazał się na we wrześniowym (60) numerze miesięcznika Szturm, traktujący o ewolucyjnych aspektach powstawania narodu, a właściwie do pierwszej jego części.

Lektura powyższego teksty w merytoryczny i naukowy sposób wyjaśnia, jak ważne jest zachowanie homogeniczności wspólnoty narodowej.

Zjawisko imigracji, zarówno tej nieróżniącej się etnicznie, jak i tej skrajnie odmiennej, przez lata omijało kraj nad Wisłą. Dziś jednak za sprawą partii rządzącej (prawicowej, co warto zaznaczyć) postępuje wielokrotne szybciej niż miało to miejsce w zachodniej części Starego Kontynentu.

Dając przykład własną aktywnością apelujemy do wszystkich, dla których los Polski i Europy jest ważny – nie bądź bierny, podejmij działanie. Bez względu na to czy będziesz samotnie rozdawał ulotki, rozklejał plakaty, uświadamiał społeczeństwo pisząc farbą po murach czy będzie was kilu lub kilkunastu i będziecie bezpośrednio konfrontować się z oponentami to nie ma znaczenia – walcz. W każdy możliwy sposób, podejmij działanie na miarę Twoich możliwości. Każda przemyślana inicjatywa może otworzyć oczy rodakom i ukazać im problem, który dotyczy nas wszystkich. Każde nawet najmniejsze działanie, może uruchomić instynkty kolejnych, którzy dołączą do ruchu oporu. Bierność to śmierć ziemi i krwi. Zatem działaj, walcz pozostawaj aktywny.

Autonomiczni Nacjonaliści Białystok