nazisraelDwudziestu czterech członków Parlamentu Europejskiego zaapelowało do władz Unii Europejskiej aby ponownie zdefiniowano definicję „antysemityzmu”. Był to ukłon w stronę członków Knesetu obradującego w tym czasie w Polsce, gdzie uczestniczyli także, wraz ze swoimi polskimi kolegami, w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holocauście. Europejscy parlamentarzyści przyjechali do Polski aby spotkać się z izraelskimi parlamentarzystami.

Pomysłodawcy projektu powiedzieli, że będą dążyć aby unijna Agencja Praw Podstawowych opracowała „jednoznaczną definicję antysemityzmu”. Z radością wiadomość tę przyjęli członkowie Europejskiego Forum Knesetu czyli członkowie izraelskiego parlamentu biorący aktywny udział w życiu instytucji UE.

W 2005 roku Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (poprzednik Agencji Praw Podstawowych) przyjęła roboczą definicję „antysemityzmu”. Była to daleko idąca interpretacja, który „antysemickim” nazywała krytykę izraelskiego reżimu i zakazywała porównań tego kraju do nazistowskich Niemiec. Zrównanie antysyjonizmu z „antysyjonizmem” jest celem wielu organizacji żydowskich i syjonistycznych autorytetów na całym świecie. Tym sposobem udałoby się ograniczyć krytykę izraelskich działań np. względem okupowanej Palestyny. Jednak Agencja Praw Podstawowych usunęła niedawno ze swojej strony internetowej kontrowersyjną definicję na co natychmiast zareagowały organizacje żydowski. Naprzeciwko ich oczekiwaniom wyszli europejscy parlamentarzyści. Według nich jest to jeden z najbardziej palących problemów.

„Nigdy nie było lepszego czasu by pokazać determinację europejskich parlamentarzystów i urzędników w ich walce z antysemityzmem” – powiedział Vladimir Sloutsker, szef brukselskiej organizacji Friends of Israel, który przywiózł parlamentarzystów do Polski.

Na podstawie: Jewish Telegraphic Agency