głodne dzieciNa 16 października przypada Światowy Dzień Walki z Głodem. W tym dniu jak co roku mass media przypominają o głodujących krajach trzeciego świata, o ubóstwie i nędzy dotykającej prawie całą Afrykę oraz Bliski Wschód zapominając, iż w Polsce wg. statystyk co czwarte dziecko idzie do szkoły z pustym żołądkiem, a bezrobocie sięga w niektórych województwach 18 proc.
Bieda prowadzi do szerzenia się różnego rodzaju patologii, które zazwyczaj towarzyszą dzieciom przez całe życie. W ten sposób następne pokolenia stają się niezdolne do egzystowania. Nie stójmy bezczynnie z boku patrząc na ból i cierpienie naszych rodaków, próbujmy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. I dlatego zachęcamy wszystkich niezależnych nacjonalistów oraz wszystkie organizacje do przeprowadzenia zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących. Dary można przekazać np. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (PCK) lub bezpośrednio instytucjom pomagającym najbardziej pokrzywdzonym przez los, może być to np. Dom Dziecka lub Dom Samotnej Matki. Zachęcamy również do przypomnienia o problemie społeczeństwu poprzez szereg akcji propagandowych.

AN Wielkopolska