Największa niemiecka organizacja żydowska domaga się wprowadzenia specjalnych zajęć integracyjnych, a ich celem ma być edukacja rosnącej populacji muzułmańskiej w tym kraju. Żydzi uważają, iż dzięki temu możliwe będzie zapobieganie „antysemityzmowi”, który ma rozprzestrzeniać się poprzez imigrację z państw mających cechować się powszechną niechęcią do tej społeczności.

Abraham Lehrer z Centralnej Rady Żydów w Niemczech twierdzi, że „antysemityzm” rozpowszechniony wśród migrantów jest sporym problemem, który musi zostać rozwiązany, bo obcokrajowcy z państw muzułmańskich coraz częściej osiedlają się w tym kraju na stałe. Zdaniem żydowskiego lobbysty wielu z przyjeżdżających do Niemiec cudzoziemców było pod wpływem reżimów, w których zjawisko to ma państwowe poparcie, zaś samemu Izraelowi odmawia się prawa do istnienia.

Żydzi są zwłaszcza zaniepokojeni faktem, iż obecnie imigranci zajęci są głównie poszukiwaniem pracy oraz własnego miejsca zamieszkania, lecz jeśli ich sytuacja ustabilizuje się, wówczas będą mieli więcej czasu na wyrażanie swoich prawdziwych poglądów. Z tego powodu żydowska społeczność domaga się specjalnych zajęć integracyjnych dla muzułmanów, które miałyby dodatkowo zostać przystosowane do państw pochodzenia imigrantów.

Na podstawie: welt.de, rp.pl.