imigrantom_dziekujemyWedług Eurostatu, w minionym roku w krajach Unii Europejskiej złożono aż 332 tysięcy wniosków o azyl. Wynik ten stanowi dziesięcioprocentowy skok w porównaniu z rokiem 2011.

Warto odnotować, że najwięcej podań o azyl złożyli mieszkańcy Afganistanu, dotkniętego klęską zaszczepiania „demokracji” przez USA oraz ogarniętej wojną domową Syrii, w której walczący z władzą Bashara al-Assada tzw. „rebelianci” otrzymują wydatne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Na dalszych miejscach znaleźli się Rosjanie, Pakistańczycy i Serbowie.

Potencjalni azylanci maja dość podobne preferencje jeśli chodzi o kraje, do których chcą emigrować. Aż 70 % z nich składa wnioski w 5 krajach UE. Największym powodzeniem „cieszą” się Niemcy z 23% podań, co przekłada się na 77,5 tysiąca ludzi starających się tam o azyl, druga na liście jest Francja, do której chciało się dostać 60,9 tysięcy ludzi, czyli ok 18%, w Szwecji o azyl ubiegało się 43,9 tys. osób co stanowi 13% wszystkich podań w UE, Wielka Brytania otrzymała 28,2 tyśs. podań, a Belgię za cel obrało sobie 28,1 tys. uchodźców, czyli około 8%.

Na szczęście dla Starego Kontynentu, około 73% wniosków zostało odrzuconych już w sądach pierwszej instancji. Niemniej w 14% przypadków status uchodźcy został przyznany, kolejne 10% otrzymało ochronę subsydiarną stosowaną w przypadkach osób, które nie spełniają odpowiednich warunków, by zostać uchodźcami, lecz mimo to wymagają ochrony międzynarodowej, a 2 % wnioskodawców otrzymało pozwolenie na pobyt ze względów humanitarnych.

Jak ubieganie o status uchodźcy wygląda w Polsce? Nasz kraj za cel ucieczki obrało sobie 10,7 tysięcy ludzi. Szczególnie chętnie podania o azyl składali Rosjanie (około 6 tys. podań przekładających się na 57% wniosków) i Gruzini (3,2 tys. podań, czyli 30%) oraz Ormianie (415 podań, czyli 4%). Polsce w zeszłym roku przybyło w ten sposób 475 mieszkańców z 2435 ludzi składających wnioski. 250 osób uzyskało pozwolenie na pobyt w naszym kraju ze względów humanitarnych, 140 zostało objętych ochroną subsydiarną, a tylko 85 osób uzyskało status uchodźcy.

Status uchodźcy w naszym kraju mogą otrzymać osoby spełniające warunki określone w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim. Należy się on również małżonkowi i nieletnim dzieciom osoby ubiegającej się, jeśli są objęci wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, jak również małoletnim dzieciom, jeśli urodzą się na terenie Polski.

na podstawie: Eurostat