U wydawcy „Gazety Wyborczej” pojawił się drugi związek zawodowy. Jego członkowie zamierzają walczyć przede wszystkim o lepsze warunki pracy, takie jak powszechne wprowadzenie umów o pracę czy praw autorskich do tekstów. Jednocześnie krytykują ostatnie posunięcia Agory S.A., która zdecydowała się obciąć wynagrodzenia dziennikarzom choć wymaga od nich więcej pracy niż przed pandemią koronawirusa.

Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” przy spółce Agora S.A. powstała pod koniec ubiegłego miesiąca. W skład nowej struktury weszło kilkunastu pracowników , którzy zdecydowali się opłacić wynoszącą kilkadziesiąt złotych składkę roczną. To druga struktura pracownicza funkcjonująca w ramach spółki znanej z obrony neoliberalnego porządku ekonomicznego. Wcześniej w Agorze założono oddział NSZZ „Solidarność”.

Szef „Inicjatywy Pracowniczej” i dziennikarz „Dużego Formatu”, Bartosz Józefiak, w rozmowie z branżowym magazynem „Press” nie ukrywa specjalnie pewnych obaw związanych z założeniem związku. W ramach represji Agora S.A. może bowiem przestać zamawiać teksty u dziennikarzy należących do nowej organizacji. Józefiak wierzy jednak w reprezentowanie przez spółkę etosu 1980 roku, czyli czasu powstania „Solidarności”.

Niedawno pracownikom udało się wywalczyć skrócenie czasu pracy do czterech dni tygodniowo. W ten sposób Agora S.A. miała zrekompensować swoim pracownikom obniżenie wynagrodzeń. Józefiak twierdzi jednak, że w wielu regionalnych wydaniach „Gazety Wyborczej” można usłyszeć skargi. Na ogół dziennikarze muszą bowiem pracować więcej niż przed pandemią koronawirusa, ale jednocześnie otrzymują mniejsze wynagrodzenie.

Dodatkowo związkowcy postulują między innymi zwolnienie etatowych pracowników z zakazu konkurencji i zmianę warunków umów ramowych dla współpracowników, aby mogli oni zatrzymać prawa autorskie do swoich tekstów.  zatrzymać prawa do napisanych tekstów. Poza tym domagają się zatrudnienia dziennikarzy na umowę o pracę, a także płacenia za nadgodziny, co wcale nie jest regułą.

Na podstawie: press.pl.